REGULAMIN KORTÓW TENISOWYCH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH

 

1. Korty tenisowe przy ul. Norwida 4a w Złotowie są obiektem sportowo-rekreacyjnym będącym własnością Gminy Miasto Złotów, zarządzanym przez Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej.

2. Korty czynne są codziennie w godz. 600 - 2200

3. W przypadku pogody uniemożliwiającej korzystanie z kortów (śnieg, deszcz, zbyt mokra nawierzchnia, zbyt niska temperatura) korty są nieczynne.

4. Korty tenisowe są ogólnodostępne wg cen określonych w aktualnym zarządzeniu Burmistrza Miasta Złotowa.

6. Przed rozpoczęciem korzystania z kortów użytkownicy zobowiązani są zgłosić się do kasy pływalni „Laguna” w celu uiszczenia odpowiedniej opłaty za wstęp.

5. Rezerwacji kortu należy dokonywać osobiście w kasie pływalni „Laguna” w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się rezerwacje telefoniczne. W przypadku rezygnacji z rezerwacji należy powiadomić kasjerkę najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem pod groźbą utraty możliwości rezerwacji w przyszłości.

6. Rezerwacji można dokonywać z maksymalnie tygodniowym wyprzedzeniem.

7. W przypadku nie odwołania wcześniejszej rezerwacji i nie korzystania z kortu, osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana do poniesienia odpłatności za kort.

8. Na kortach obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy oraz podporządkowanie się decyzjom pracownika obsługi kortów.

9. W przypadku stwierdzenia wszelkich nieprawidłowości należy niezwłocznie powiadomić osobę obsługującą kasę lub korty.

10. Zabrania się:

- wykorzystywania kortów niezgodnie z ich przeznaczeniem,

  • korzystania z kortów bez wniesienia opłaty za wstęp oraz bez zgody osoby obsługującej korty,

  • niszczenia nawierzchni poprzez stosowanie niewłaściwego obuwia,

  • niszczenia wyposażenia kortów (siatek stalowych ogradzających korty, siatek do gry w tenisa ziemnego, słupków, mechanizmów naciągu siatek, ławek i siedzisk),

  • jednoczesnego korzystania z kortu przez więcej niż 4 osoby(za wyjątkiem szkółek tenisa),

  • wprowadzenia zwierząt, rowerów, wózków i innych pojazdów na teren kortów.

 

10. Za wszelkie zdarzenia na obiekcie wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

 

11. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników mogą zostać usunięte z terenu obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.

 

12. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu.

13. Za pozostawione mienie na kortach kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

14. Uwagi i wnioski należy zgłaszać w kasie pływalni „Laguna” lub u kierownictwa obiektu.

 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.