Regulamin whirpoola

REGULAMIN  WHIRPOOLA

 

1.      Whirpool jest integralną częścią pływalni i przy korzystaniu z niego obowiązują przepisy regulaminu ogólnego pływalni oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.

2.     Każda osoba, korzystająca z Whirlpoola, ma obowiązek zapoznania się z regulaminem oraz tablicami informacyjnymi.

3.      Korzystanie z whirpoola odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

4.     Whirpool dostępny jest dla wszystkich użytkowników pływalni z wyjątkiem:

 

 • dzieci do 7 roku życia,
 • uczestników grup zorganizowanych bez obecności  opiekuna.

 

 1. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego,  neurologicznymi i gastrycznymi powinny korzystać z whirpoola ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej.
 2. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z whirpoola wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 3. Podczas wchodzenia do whirpoola należy zachować szczególną ostrożność.
 4. Pierwszeństwo w komunikacji ma osoba wychodząca z whirpoola.
 5. W whirpoolu może jednorazowo przebywać maksymalnie 8 osób.
 6. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z whirpoola i pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

 

 • wchodzenia i wychodzenia z whirpoola w inny sposób niż poprzez schodki,
 • użytkowania whirpoola, gdy jest wyłączona instalacja napowietrzająca,
 • użytkowania whirpoola w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, taśmą, szlabanem lub w inny widoczny sposób,
 • wpychania osób do wnętrza whirpoola,
 • wnoszenia do whirpoola jakichkolwiek przedmiotów,
 • przebywania w whirpoolu w pozycji stojącej,
 • zanurzania głowy i twarzy,
 • wylewania wody z whirlpoola,
 • siadania na obrzeżu niecki whirlpoola.

 

 1. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy                   i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby, korzystające z Whirlpoola, są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 2. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu whirpoola wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 3. Wszystkie osoby, naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu, będą usuwane z whirpoola, a także z terenu pływalni bez możliwości zwrotu kosztów poniesionych za wstęp na teren obiektu.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.